جلب مشارکت های مردمی

جلب مشارکت های مردمی

 

دارالشفاء خیریه امام سجاد (ع)، خیریه درمانی کاملا خصوصی است که از طریق کمک های خیرین و مردمی تامین می گردد.

 تمامی خدمات دارالشفاء خیریه امام سجاد (ع)، با بالاترین کیفیت ممکن و تعرفه خدمات خیریه انجام می شود، به علاوه روزانه چندین مورد درمان رایگان برای نیازمندان انجام می شود که بدون کمک خیرین نیکوکار امکان معالجه آنان وجود ندارد.

دارالشفاء خیریه امام سجاد(ع)