امکانات و بخش های دارالشفاء

daroshafaemamsajjad Map

دارالشفاء امام سجاد (ع) در حال حاضر مجهز به بخش دندانپزشکی، زنان، عمومی، مشاور ژنتیک، داخلی می باشد.

سلامت شما، اولویت ماست.

تمامی خدمات این مجموعه بر اساس تعرفه خیریه می باشد.

 با رعایت تمام پروتکل های سازمان جهانی بهداشت، پذیرای شما هستیم.

دارالشفاء خیریه امام سجاد

بخش دندانپزشکی ویژه :

دارالشفاء خیریه امام سجاد ع)، بخش دندانپزشکی ویژه ای با دستگاه های روز، جهت ارائه خدمات با کیفیت و صرفه جویی در زمان درمان تجهیز کرده است.